Image
14 Eylül 2017, Perşembe

Openır-Kızılötesi uydu verilerini demokratikleştirme

2004 yılında gerçekleşmiş olan tsunamiden bu yana, Endonezya kriz tepki sistemlerini güçlendirdi. Ancak yakın zamanda yayınlanmış olan Jakarta Globe makalesinde belirtildiği üzere, hazırlık sistemleri hala olması gerekenden az gelişmiş durumda. Aynı zamanda giderek daha da ağırlaşan hava olayları dünya çapında standartlaştırılmış risk haritalarına erişimin her zamankinden daha önemli olmasını sağlıyor. Kızılötesi uydu verilerini kullanan Dijital Haritalar araziyi, ekosistemi ve sakinlerini korumanın güçlü bir yoludur. Yazılımın, daha çevreci ve ekolojik açıdan savunmasız olan gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi önemlidir. Bu çevresel görselleştirme sistemine daha derin ve ayrıntılı yollarda katkıda bulunabilir.

OpenIR, kızıl ötesi uydu verileri tarafından ortaya konan çevresel riskleri ve özellikleri haritalandıran bir BİT (bilgi iletişim teknolojisi)‘dir. Bu, taşkın riski haritası kuşakları ve bir web haritası uygulaması için algoritmaları içerir. OpenIR’ ın ilk doğrulama davası Endonezya’da gerçekleşecek. Aynı zamanda, OpenIR, ek doğrulama ve kullanım senaryoları belirlemek için FEMA (Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı) ile birlikte çalışır. OpenIR ayrıca taşkın risk haritalarını kalabalık haritalarla ara yüz oluşturmak ve bu verilere küresel erişimi sağlamak için çalışır.

OpenIR’ ın ilk bileşeni, web haritası katmanlarına infrared spektrum verilerini sunan ve bunları görünür hale getiren bir coğrafi sunucu sistemidir. Şu anda, ekip, veri işleme ve sunma ile ilgili testleri kendi bünyesindeki verileri ve / veya yakında kullanıma sunulacak Google Earth Engine ‘den gelen verileri kullanarak yürütmektedir.

Herhangi bir alan için otomatik olarak bir taşkın riski haritası üreten bir Risk Haritası Oluşturucunun bir prototipi oluşturdu. Amaç, ek girdilere dayalı olarak çözünürlüğü genişletmektir. OpenIR, şu anda kullanıcı testleri ve veri geçerliliği yapılan bir prototip olarak bulunmaktadır.

OpenIR Endonezya hükümeti, üniversiteler ve topluluk ortakları aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığı çalışmalar, planlanabilirlik ve önleme için kolay anlaşılır risk haritalarına sahip standart bir çevre haritalama sisteminin nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamaları için tüm taraflara yardımcı olacaktır. OpenIR’ in ilk odak noktası ekonomik ve çevresel hassasiyetin kesiştiği bir ülke olan Endonezya’dır. Bununla birlikte, OpenIR risk haritalarının üretimini küresel bir menzile genişlettikçe, daha fazla bölge bu teknolojiden yararlanabilir. OpenIR’ İn Taşkın Risk Haritası, hükümetler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları için bir kaynak görevi görecek, ancak web harita biçimi de bireysel vatandaşların önemli bilgiler almasına izin verecek. Haritalar, her türlü grubun arazilerini ve ekosistemlerini korumaları için güçlü bir yoldur. Bu düşünceyle, OpenIR milyonlarca dolar tasarruf etmek için gelişmiş ve az gelişmiş ekonomik bölgelerin yanı sıra ekolojik açıdan savunmasız bölgelere de yardımcı olabilir.

Detaylı bilgi için: http://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/solutions/projects/openir-democratizing…