İş Kurmaya Hazır Mısınız?

İş planı hazırlama, girişimcinin kurmayı planladığı işin bir modelini veya resmini ortaya çıkarma sürecidir. İş planı ise bu sürecin sonuçlarını veya çıktılarını yansıtan yazılı dokümandır. Girişimcinin başarılı bir işletme kurma yolculuğunda ona yol gösteren en önemli rehberdir. İşletmenin yönünü tarif eder. Hedeflerini, nereye ve nasıl ulaşmak istediğini gösterir.
İş planının bileşenlerine ilişkin araştırma sonuçları, varsayım, öngörü, hesap plan, strateji ve açıklamaları kapsamaktadır.

Girişimcilik Özellikleriniz ve Kaynaklarınız:

 • Mizacınız ve yetenekleriniz girişimci olmak için uygun mu? (Belirsizlik ortamında çalışabilir misiniz? Sabırlı mısınız? Öğrenmeye açık mısınız? Liderlik beceriniz var mı? Hata yapmaktan korkar mısınız?)
 • İş kurmak için yaşamınızdaki uygun bir dönemi seçtiğinizden emin misiniz?
 • İş hedefleriniz ve kişisel hedefleriniz birbiriyle uyumlu mu?
 • İşinizi kurmak için gerekli deneyim ve becerilere ve yeterli motivasyona sahip misiniz? Eksik olanları nasıl telafi edeceksiniz?
 • Uzun ve düzensiz çalışma saatlerine, risk ve gerilimlere, düzensiz gelir kazanmaya hazır mısınız?
 • Aileniz sizi destekliyor mu?
 • İş fikrinizin ön değerlendirmesini yaptınız mı?
 • İşinizi kurmakla ilgili tüm faaliyetleri kapsayan bir çalışma planı yaptınız mı?

İşinizin İçinde Bulunduğu Sektör/Pazar


 • Sektördeki ana oyuncular ve rakipler kimler? Müşterilere sunulan ürün/hizmetleri neler? Hangi iş modelleri yaygın? Sizin ürününüzü ikame eden (edebilecek) ürünler neler? Fiyat düzeyleri nasıl? Müşterilerin bu ürünleri sizinkine tercih etme olasılığı nedir?
 • Tedarikçiler kimler? Tedarikçilerle ne tür işbirlikleri yapabilirsiniz?
 • Önemli müşteri segmentleri neler? Bu segmentlerin büyüklüğü nedir? Bu segmentlerin büyüme potansiyeli var mı? Demografik özellikleri, gelir düzeyleri, harcama alışkanlıkları nasıl?
 • Sektörünüzdeki önemli teknolojik eğilimler neler? Sektörünüz dışındaki teknolojik eğilimler neler? Bu eğilimler sizin iş modelinizi ne denli etkileyebilir?
 • Vergi, çevre, sosyal yükümlülükler vb. ile ilgili mevzuatı incelediniz mi?
 • İş modelinizi etkileyebilecek sosyal ve kültürel eğilimler var mı?
 • Genel ekonomik durum nasıl?
 • Finansman temini (bankalardan, yatırımcılardan vs.) kolay mı?
 • Altyapı koşulları uygun mu (ulaşım, iletişim, nitelikli işgücü vs.)
 • Sektörün/pazarın bu özellikleri ne tür fırsatlar/tehditler içeriyor?

Hedef ve Stratejileriniz:

 • Kendi işinizi kurarak neyi başarmak istiyorsunuz? (kişisel anlamda ve işletme olarak). Misyonunuzu nasıl tanımlıyorsunuz?
 • 1, 5 ve 10 yıllık hedefleriniz neler?
 • Yazılı misyonunuz var mı? Hedef ve stratejilerinizi yazılı hale getirdiniz mi?
 • Beklenmedik durumların neler olabileceğini düşündünüz mü? Bu durumlarda alabileceğiniz önlemleri öngörebiliyor musunuz?

Müşterileriniz/Rakipleriniz:

 • Müşterileriniz kim? Nerede yaşıyorlar?
 • Müşterileriniz nasıl para harcıyor? Ne satın alıyor? Ne tür kitaplar okuyorlar? Hangi dizileri seyrediyorlar? Satın alma kararını kim veriyor?
 • Hitap etmeyi planladığınız müşteri grubunun büyüklüğünü gerçekçi olarak tahmin edebiliyor musunuz?
 • Müşteri ihtiyaçları nasıl bir değişim gösteriyor? Rakiplerin bu değişim karşısındaki yaklaşımları nasıl?
 • Rakipleriniz hangi müşteri segmentlerine hitap ediyorlar? Onlara hangi ürün/hizmet seçeneklerini sunuyorlar? Maliyetleri ve fiyatları ne düzeyde? Güçlü ve zayıf yanları neler? Bu çerçevede hangi stratejilerle üstünlük sağlayabilirsiniz?
 • Rakiplerinizin ileriye yönelik stratejileri neler?
 • Kendinizi rakiplerinizden nasıl farklılaştıracaksınız?

İmajınız:

 • Pazarda nasıl bir imaj oluşturmak istiyorsunuz? Bunu müşterilere nasıl yansıtacaksınız?
 • Bu imajı kazanmak için neler yapacaksınız?

Ürün/Hizmetiniz:

 • Ürün/hizmetinizin müşteriler açısından en önemli özellikleri neler? Müşterilerinize nasıl bir değer sunacaksınız? Müşterilerinizin hangi problemlerinin çözümünde yardımcı olacaksınız?
 • Ana ürün/hizmetinizle birlikte müşterilere ne tür seçenekler sunacaksınız?
 • Müşterinin satın alma kararından itibaren ürünü elden çıkarana kadar geçireceği sürecin farklı noktalarını ele aldığınızda müşterilerinize rakiplerinizden farklı ve müşterilerin değerli bulacağı neler sunacaksınız?

Gelir Modeliniz/Fiyatınız:

 • Gelir modelinizi belirlediniz mi?
 • Müşterilerin benzer ürünlere ödemeye hazır olduğu veya ödemeye alışkın olduğu fiyat nedir? Rakipler ürün/hizmetlerini hangi fiyata sunuyor? Sizin ürün/hizmetiniz için belirlediğiniz fiyat nedir? Farklı ürün/hizmetler için nasıl bir fiyat uygulayacaksınız?
 • Bu fiyatı nasıl hesapladınız?
 • Ürününüzün maliyetini oluşturan tüm faktörleri hesaba kattınız mı?
 • İndirimli fiyat uygulayacak mısınız? Nasıl?

Kuruluş Yeriniz ve Müşteriye Ulaşım Kanallarınız:

 • İşletmenizi nerede kuracaksınız? Seçtiğiniz yer müşterilerinize ulaşabilmek açısından uygun mu? Müşterileriniz üzerinde olumlu etki yapabilmek için işyerinizde nasıl bir düzen kurmayı tasarlıyorsunuz?
 • Ne kadar alana ihtiyacınız var?
 • İş yeri satın alma/kiralama/tadilat/tefriş giderlerinizi belirlediniz mi? Kira koşullarını gözden geçirdiniz mi?
 • Müşteriye doğrudan satış mı yapacaksınız? Yoksa ne tür dağıtım kanalları (toptancılar, acenteler vs.) kullanacaksınız?
 • Bu kanallarda herhangi bir tıkanıklık yaşanabilir mi? Bunları nasıl ortadan kaldıracaksınız?
 • İnternet üzerinden satış yapacaksanız nasıl bir altyapıya ihtiyacınız var?
 • Müşterilerinizle nasıl iletişim kuracaksınız? Onları sizin ürün ve hizmetlerinizi almak için nasıl motive edeceksiniz?

Ürününüzün/Hizmetinizin Tanıtımı:

 • Müşterilerinizin sizden haberdar olmasını nasıl sağlayacaksınız?
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini nasıl sağlayacaksınız?
 • Ürünlerinizi nasıl tanıtacaksınız?
 • Müşterilerin memnuniyetini ve ihtiyaç ve taleplerini öğrenebileceğiniz bilgi (enformasyon) sistemini nasıl kuracaksınız? Bu konuda çalışanlarınızı nasıl eğiteceksiniz?

Temel Faaliyetleriniz:

 • Üretim/hizmet süreciniz hangi aşamalardan oluşuyor? Bu süreci yeterince tanıyor musunuz? Bu konuda deneyim sahibi misiniz?
 • Yeni üretim teknikleri kullanacak mısınız? Bu konuda hangi uzmanlardan ve nasıl destek alacaksınız?
 • Üretim sürecinin aşamalarını incelediğiniz zaman, yetersiz veya gereksiz bulduğunuz aşamalar varsa düzeltebilecek misiniz? Nasıl?
 • Tüm aşamaları kendi işletmenizin bünyesinde mi gerçekleştireceksiniz? Dışarıdan hizmet satın alacak mısınız?
 • Sisteminizle ilgili (ürün veya süreç) patent koruması var mı? Bu durumda ne yapacaksınız?
 • Hangi kalite sistemlerini kuracaksınız? Bu konuda sertifika alabilmek için ne yapmanız gerekiyor?
 • İşletmeyi çalıştırabilmek için gerekli izin ve ruhsatları aldınız mı?
 • Gerekli sigorta işlemlerini yaptırdınız mı?
 • Ürün/hizmet sunumu için başka ne tür faaliyetler gerçekleştirmeniz gerekiyor?
 • Faaliyetlerinizle ilgili giderlerinizi ve maliyetlerinizi hesapladınız mı?

İnsan Kaynağınız:

 • Hangi işler için kimleri çalıştıracaksınız? Görev tanımlarını hazırladınız mı? Bu kişileri nasıl bulacaksınız? Nasıl seçeceksiniz? Nasıl eğiteceksiniz?
 • Üretim sürecinizin ve diğer işletme süreçlerinin (pazarlama, finans vs.) gerektirdiği nitelikleri belirlediniz mi?
 • Çalışanların “İş Kanunu” çerçevesindeki haklarının neler olduğunu biliyor musunuz?
 • Personelinizin motivasyonunu nasıl sağlayacaksınız? Performansını nasıl izleyeceksiniz?
 • Personelinizi uzun süre işletmenizde tutabilmek için ne tür önlemler alacaksınız?

Hukuki Statünüz, Kayıt ve Tesciller:

 • İşletmenizi hangi hukuki statüde kuracağınıza karar verdiniz mi? Bu statü ile ilgili avantaj ve dezavantajları biliyor musunuz?
 • Mevcut bir işletmeyi devralacaksanız gerekli araştırmaları yaptınız mı? (satış nedeni, müşteri portföyü, finansal durumu vs.)
 • Franchise işletmesi kuracaksanız gerekli araştırmaları yaptınız mı? (maliyet, yükümlülükler, avantajlar vs.)
 • Gerekli tescil belgelerini (vergi vs.) aldınız mı?
 • İsim ve markanızı tescil ettirdiniz mi?

Finansman:

 • Başlangıç sabit yatırım maliyetlerinizi (bina, arsa, tadilat, demirbaş- tefrişat, makine-ekipman vs.) hesapladınız mı?
 • Diğer başlangıç giderlerinizi (hammadde, malzeme, tanıtım, açılış giderleri vs.) hesapladınız mı?
 • İşletme giderlerinizi (kira, malzeme, elektrik, su, yakıt, işçilik, satış-tanıtım, bakım onarım, sigorta, iletişim, kırtasiye, ulaşım vs.) hesapladınız mı?
 • Satış hedefi, satış fiyatı ve işletme giderlerinizi göz önünde bulundurarak nakit giriş-çıkış tahminlerinizi yaptınız mı?
 • Kâra geçebileceğiniz satış miktarını hesapladınız mı?
 • Başlangıç giderleri ve üretim/hizmet sunumundan sonra ortaya çıkacak giderleri karşılayabilecek öz kaynaklarınız mevcut mu? Değilse nasıl karşılayacaksınız?
 • Muhasebe sisteminizi nasıl kuracağınıza karar verdiniz mi?
 • İşletme bütçenizi oluşturdunuz mu?

TÜM ARAŞTIRMA, PLAN VE ÖNGÖRÜLERİNİZİ YAZILI HALE GETİRDİNİZ Mİ?
O HALDE YOLUNUZA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ!