background

Araçlar

KOBİLER İÇİN “Geleceğe Hazır Mısınız?” TESTİ

Firmanızın büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşabilmesi açısından yukarıda sayılan alanlardaki yetkinliğiniz çok önemlidir. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bu konulardaki seviyenizi belirleyebilir ve bu çerçevede gelişme önlemlerinizi alabilirsiniz. Seviyenizi ölçmenin yanı sıra, değerlendirme sorularını firmanızı geliştirmek açısından hatırlatıcı ve yol gösterici bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Değişik zamanlarda ölçme yaparak ne kadar ilerleme yaptığınızı görebilirsiniz.


STRATEJİK YETKİNLİK

Rakiplerimizden üstün ve farklı yanlarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Müşteri segmentlerimizin ihtiyaç ve taleplerine özel çözümler üretiyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Yeni ürün/hizmet geliştirme kapasitemiz güçlü yanımızı oluşturmaktadır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Ürün/hizmet sunumunda teknik niteliklerin yanı sıra uygun fiyat, kalite, teslim süresi ve bulunabilirlik gibi faktörlerle kendimizi konumlandırıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli ciro arttırma hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli müşteri sayısı arttırma hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli pazar/bölge genişletme hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli ürün çeşitlendirme/sadeleştirme hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli markalaşma hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online reklam yapıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli yönetim yapısı ve yönetici geliştirme hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kısa ve orta vadeli sabit yatırım hedefimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Hedeflerimiz, işletme yeteneklerimizle ve kaynaklarımızla uyumludur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorumÜRETİM YETKİNLİĞİ

İş süreçleriniz standart ve yazılıdır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Maliyetlerimiz, rakiplerimizin aynı iş süreçleriyle ilgili maliyetlerinden düşüktür.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Fire ve atık düzeylerimiz sektör standartlarının altındadır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Tedarik sistemi geliştirme ve yeni tedarikçiler bulma çalışmalarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Satın alma talebi yapılmasından itibaren tüm satın alma süreci yazılı olarak tanımlıdır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Yerleşim alanı ve ekipman düzenimiz verimli iş akışı sağlamak için uygundur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Güncel teknolojiler kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

İş yerimiz pazara, tedarikçilere ve lojistik/altyapı imkanlarına erişim açısından uygundur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Belgelendirme altyapımız ve ürünlerimiz/üretim süreçlerimiz ulusal-uluslararası standartlara uygundur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorumPAZARLAMA VE SATIŞ YETKİNLİĞİ

Yıllık pazarlama aktivite planımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Görsel/basılı tanıtım malzemelerimiz profesyonel biçimde hazırlanmıştır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijital pazarlama araçlarını kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Rekabet gücümüzü arttıran tescilli markalarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dağıtım kanallarımız bizi optimum sayıda müşteriye ulaştırıyor.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Mevcut pazarlarda pazar payı artışı, yeni segment ekleme vb. derinleşme amaçlı hedeflerimiz ve yazılı planlarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Yeni pazarlara girmeye yönelik hedeflerimiz ve yazılı planlarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Satış yöneticimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Miktar, ciro, ürün, segment vs. bazında satış hedeflerimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Satış hedefleri izleme ve revizyon sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Satış arttırmaya yönelik teşvik/prim sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Satış sonrası hizmetlerimiz yeterlidir.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorumKAYNAK YÖNETİMİ YETKİNLİĞİ

İşletmemizi etkileyebilecek politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Denetim ve kontrol sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Sipariş alma aşamasından ürün teslimine kadar tüm süreçlerimiz tanımlıdır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Yönetimle çalışanların ve çalışanların birbiriyle etkin iletişim kurabilmesi için çeşitli araçlarımız vardır (toplantı, duyuru, e-posta, talimatlar, takım egzersizleri vb.).

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Gerçek durumu yansıtan Organizasyon şemamız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Bireysel performans hedefleri belirliyoruz ve izliyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Yazılı görev tanımlarımız vardır ve günceldir.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Rahatsız edici ücret eşitsizlikleri yoktur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Terfi ve ücret artışı sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Satışa yönelik primler dışında ödül ve teşvik mekanizmalarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kilit personel için yedekleme sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Yönetici eleman devir hızı düşüktür.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Personel eğitim ve geliştirme planlarımız vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

İstediğimiz anda finansal durum raporlarını alabiliyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Borç ve alacak takibi sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Muhasebe kayıtlarımız düzenlidir.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Maliyet muhasebesi sistemimiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

İşletme sermayesi ihtiyacını sistematik bir biçimde hesaplayabiliyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Nakit planlaması yapıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum