background

Araçlar

KOBİLER İÇİN “DİJİTAL YETKİNLİK” TESTİ

Firmanızın büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşabilmesi açısından yukarıda sayılan alanlardaki yetkinliğiniz çok önemlidir. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bu konulardaki seviyenizi belirleyebilir ve bu çerçevede gelişme önlemlerinizi alabilirsiniz. Seviyenizi ölçmenin yanı sıra, değerlendirme sorularını firmanızı geliştirmek açısından hatırlatıcı ve yol gösterici bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Değişik zamanlarda ölçme yaparak ne kadar ilerleme yaptığınızı görebilirsiniz.


DİJİTAL ALTYAPI/KULLANIM DÜZEYİ

Günümüzde dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijitalleşme işletmemiz açısından dikkate alınması gereken bir konudur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijital teknolojileri kullanmak ve yenilikleri takip etmek için gerekli becerilere ve deneyime sahibiz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

İnterneti etkin kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Tedarikçiler ve müşterilerle dijital ortamda iletişim kuruyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

İnternet bankacılığı/mobil bankacılığı kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Gelişmiş bir web sitemiz vardır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Ürün ve hizmetlerimiz online olarak incelenebilir.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online sistemimiz interaktif çalışıyor.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online reklam yapıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online sipariş alıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online satış yapıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online ödeme alıyoruz(online satış).

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online muhasebe yazılımı kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Bulut bazlı teknolojileri kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijital eğitim araçlarını kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijital teknolojiye hâkim eleman çalıştırıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Üretim/hizmet/satış amaçlı mobil telefon/tablet/bilgisayar kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online ve işletme içi veri analizi yapıyor ve kararlarda kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Kamu prosedürlerini (kayıt, beyan, vergi, muhasebe, destekler vs.) online olarak gerçekleştiriyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Video konferans tekniğini kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijital içerikler (video vb.) oluşturuyor ve ürün/hizmet tanıtımı amacıyla online platformlarda kullanıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Sosyal medya vasıtasıyla online topluluklar oluşturuyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Müşteri kullanımına yönelik entegre bir sistem kullanıyoruz (mobil cihaz, online mağaza, teslim sistemi vs. entegrasyonu)

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Online siparişlere yönelik teslim sistemimiz hızlıdır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Sistemimiz kullanıcı kolaylığı sunmaktadır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Sistemimizde yabancı dil desteği mevcuttur.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijital sistemimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorumDİJİTALLEŞMENİN İŞLETME BAŞARISINA KATKISI

Dijitalleşme sayesinde daha geniş coğrafyaya/müşteri kitlesine ürün/hizmet sunuyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijitalleşme bize zaman kazandırıyor.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijitalleşme sayesinde daha düşük maliyetle daha etkin pazarlama/tanıtım faaliyetleri yapıyoruz.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijitalleşme gelirlerimizi arttırdı.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijitalleşme ile maliyetlerimiz düştü.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Dijitalleşme ile ölçme, değerlendirme ve denetleme sistemimiz daha etkin oldu.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum