background

Soru Cevap

Temsilcilik Sözleşmesi

GİRİŞİMCİ SORUSU: Ürünlerimi yurt dışında satmak üzere bir temsilci firma ile anlaşma yapmak istiyorum. Dikkat etmem gereken konular nelerdir?

KOBİ GURUSU: Öncelikle anlaşma yapmak istediğiniz temsilcinin gerekli becerilere ve altyapıya (örneğin; satış ve dağıtım ağına sahip olması, satış sonrası hizmeti verebilme vb..) ve benzer ürünlerle ve hedeflediğiniz pazarla ilgili deneyime sahip olup olmadığını incelemeniz gerekir. İkinci önemli konu, imzalayacağınız sözleşmenin mutlaka bir hukukçu tarafından gözden geçirilmesidir. Uluslararası bir sözleşmeyi sonlandırmak her zaman çok kolay olmayabilir. Anlaşmazlık durumunda yetkili mahkemelerin hangi ülkede olacağı sözleşmede mutlaka yer almalıdır.

Temsilci firma ile yapılan sözleşmede satış haklarının sadece bu firmaya mı verileceği yani münhasır satış hakkı verilip verilmediği belirtilmelidir. Bir başka temsilcinin veya bizzat kendi firmanızın satış hakkına sahip olup olmadığı açıklanmalıdır. Sözleşmede genel olarak aşağıda belirtilen fakat bunlarla sınırlı olmayan maddelere yer verilmesi gerekir.

- Sözleşmenin tarafları
- Sözleşmenin konusu ve temsilciye hangi yetkinin verildiği (satış, montaj, servis hizmetleri vb.)
- Sözleşme konusu ürün/hizmetlerin tanımı (gerektiğinde ilave ve eksiltme yapabileceğinizi belirtmeniz gerekir)
- Temsilcinin yetkili olduğu bölge tanımı (gerektiğinde daralt veya genişletme yetkinizin olduğu belirtilmelidir)
- Satış hakkının münhasır olup olmadığı
- Markanızın size ait olduğu, temsilci tarafından sadece sözleşme konusu faaliyetler için kullanılabileceği
- Tarafların rol ve sorumlulukları: tarafların rol ve sorumluluklarını özen ve dikkatle yerine getireceği, temsilcinin ürün/hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahibi olması gerektiği, broşür vb. tanıtım malzemelerinin kim tarafından ve nasıl temin edileceği, bu malzemelerin ne amaçla ve nasıl kullanılacağı, dağıtım şekli, alt bayilik verilip verilemeyeceği, fuar vb. etkinliklere katılım şekli ve koşulları, müşteri hizmetlerinin nasıl verileceği, temsilci firmanın raporlama sorumlulukları, satış hedefleri, sipariş, nakliye ve teslim koşulları, tarafların kusurlu davranışı durumunda hangi sorumlulukların doğacağı, hangi standartlara uyulması gerektiği vb.
- Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve maliyetlerin karşılanması için sözleşme taraflarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanması
- Temsilci firmanın gelir modeli: temsilci firmanın komisyon karşılığı mı yoksa kendi satış bedellerini belirleyerek mi satış yapacağı ya da başka bir gelir modeli üzerinden mi çalışılacağı, taraflar arasındaki mali yükümlülüklerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, satılan ürünlerin iadesi durumunda uygulanacak prosedür
- Gizlilik: Temsilci firmanın üçüncü taraflarla paylaşabileceği ve paylaşamayacağı bilgi ve belgelerin neler olduğu, sözleşmenin sonlanması durumunda temsilci tarafından iade edilmesi gereken belgeler
- Sözleşme süresi ve tarafların yazılı bildirimle hangi koşullarda sözleşmeyi sonlandırabileceği, haksız fesih durumunda ne yapılacağı, sözleşmesinin sonlanmasının ardından temsilcinin marka ile ilgili hiçbir hak talep edemeyeceği
- Rekabet: Temsilcinin sözleşme geçerlilik dahili süresinde ve sonrasında rakip ürün/hizmetleri satıp satamayacağı
- Devir: Sözleşmeden doğan hak ve borçların devredilmesine ilişkin hususlar
- Tazminatlar
- Bildirim koşulları
- Fesih ve yetkili mahkemeler
- Destek alınan hukukçu tarafından eklenmesi uygun görülen diğer hususlar