background

Soru Cevap

İŞLETMEME YENİ ELEMAN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

GİRİŞİMCİ SORUSU:
İşletmeme yeni eleman alırken nelere dikkat etmeliyim?


KOBİ GURUSU:

Çalışanların işletme içerisinde gösterdikleri performans tüm işletmeler için kritik öneme sahiptir. Bir küçük işletmede herhangi bir pozisyon için eleman ihtiyacı olduğunda işletme sahibi bu pozisyonu mevcut elemanlardan uygun nitelikte olan bir kişiyle doldurabilir ya da yeni eleman almaya karar verebilir. Yeni eleman alırken doğru bir seçim yapılması elzemdir. Yanlış bir seçim işletmede zaman ve para kaybına neden olabilir. Doğru elemanın seçilmesi ise iş yerinde verimliliğin artması, işyeri kültürünün gelişmesi ve zor hedeflerin başarılması yönünde önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan mevcut çalışanların yeni elemanla ilişki ve iletişim kurma sürecini kolaylaştıracaktır.

Yeni bir eleman işe alınacağı zaman ilk yapılması gereken eylem bir iş analizi oluşturmak, diğer bir deyişle işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları, ihtiyaç duyulan nitelik, deneyim ve becerileri, performans beklentilerini ve iş ortamı koşullarını belirlemektir. Bu bilgiler ışığında işe almak istediğiniz eleman için yazılı bir görev tanımı oluşturabilirsiniz. Bu amaçla, eğer mevcutsa insan kaynakları birimi yetkilisi ve ilgili diğer elemanlarla birlikte çalışabilirsiniz. Yapılacak işler için bir kontrol listesi hazırlamanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Kontrol listesinde aşağıdaki eylemler için zaman planı oluşturabilirsiniz.

 1. Görev tanımı hazırlama
 2. İlan ve duyurular
 3. Başvuruları alma ve inceleme
 4. Referanslardan bilgi alma
 5. Kısa liste oluşturma
 6. Mülakatlar
 7. Seçim ve sözleşme yapma

Adayların iş tanımında belirtilen gerekleri iyi kavramış olması önemlidir. Bu koşullarda çalışmayı kabul eden adaylarla ücret ve işletmenin sağlayacağı diğer avantajlar konusunda pazarlık yapabilirsiniz. İnsan kaynakları uzmanları yeni eleman alırken aşağıdaki konuların göz önünde bulundurulmasını önermektedir.

Teknik becerilerin yanı sıra “istihdam edilebilirlik becerilerini” göz önünde bulundurmak: Herhangi bir pozisyonda başarılı olabilmek için teknik beceriler ve bu alanda edinilen deneyim şüphesiz çok önemlidir, ancak yirmi birinci yüzyılın getirdiği teknolojik yenilikler ve yeni iş modelleri ortamında çalışanların ilave becerilere sahip olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu beceriler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Yazılı ve sözlü iletişim
 2. İş birliği yapabilme
 3. Problem çözme
 4. Proaktif olma, yenilikçi fikirler geliştirebilme ve inisiyatif alabilme
 5. Gerilim ve zaman baskısı altında çalışabilme
 6. Organizasyon ve plan yapabilme, hedef belirleme ve izleyebilme, kaynakları yönetebilme
 7. Ekip çalışması yapabilme
 8. Diğer çalışanları motive edebilme
 9. Öğrenmeye açık olma ve adaptasyon yeteneği
 10. Bilgi ve teknolojiyi kullanabilme
 11. Verileri analiz edebilme
 12. Müzakere becerileri

İşgücünün önemli bir yüzdesini oluşturmaya başlayan milenyum neslinin özelliklerini göz önünde bulundurmak: Araştırmalar milenyum neslinin istihdam konusundaki tercihlerinin şu şekilde olduğunu ortaya koymaktadır:

 1. Esnek koşullarda ve uzaktan çalışma
 2. İş-yaşam dengesinin kurulması
 3. Performans konusunda sürekli değerlendirilme ve takdir edilme
 4. İhtiyaca uygun iş yeri tasarımı

Arkadaş, akraba veya hemşerilerle çalışmanın dezavantajlarının farkında olmak: İşletmede açık bir iş pozisyonu olduğunda arkadaş, akraba veya bir yakını tercih etmek genelde cazip görünse de bunun bazı dezavantajlarının olduğu bilinmelidir. Bu dezavantajlar şu şekilde özetlenebilir:

 1. Akraba, arkadaş ve diğer yakınlar normal işveren-çalışan ilişkisinin ötesinde bir esneklik ve özgürlük beklentisine girebilirler. Bu sebeple işe geç gelme ve erken çıkma, devamsızlık yapma, iş süresi ile ilgili kısıtlara uymama gibi davranışlar gösterebilirler. Yetkilerini aşabilirler.
 2. Bu kişiler işletmenin başarısı açısından anlamlı olmayan önerilerde bulunabilirler. Onları gücendirme kaygısı işletme sahibini zor durumda bırakabilir.
 3. Müşterilere verilen taahhütler, teslim tarihi gibi konularda esnek davranarak işletme ve müşteriler için sıkıntı yaratabilirler.


Ünlü girişimci Richard Bronson elemanlar konusundaki düşüncelerini şu şekilde dile getirmektedir:


“Öncelikli olan müşteriler değil çalışanlardır. Çalışanlarınıza gerekli özeni gösterirseniz onlar da müşterilere gerekli özeni gösterirler”
“Elemanlarınızı başka işletmelere gidebilecek kadar iyi yetiştirin, onlara başka işletmelere gitmeyi istemeyecekleri kadar iyi davranın.”