background

Soru Cevap

Devlet Destekleri

GİRİŞİMCİ SORUSU: Hangi devlet desteklerinden faydalanabilirim?

KOBİ GURUSU: İşletmeler, kontrollü büyümek için veya temel sıkıntılarından birini gidermek için zaten yapmaları gereken harcamanın veya çabanın bir kısmını devlet desteğinden faydalanarak karşılayabilirler.

Bunu yapabilmek için işletmelerin mevcut durum analizlerini çok iyi yapmış olmaları ve sonuçta hedeflerini belirlemiş olmaları gerekmektedir. Hedefler belirlendikten ve gerekli analiz yapıldıktan sonra şu an itibariyle yaklaşık 29 devlet kuruluşunun yaklaşık 190 civarında devlet desteği ve teşviki programı arasından seçim yapılabilir.

Oysa kamu destekleri ile ilgili çok basit ve sistematik bir hata yapılmaktadır. KOBİ’ler için verilen kamu desteğinin temel amacı, KOBİ’ye para vererek onun acil finansman ihtiyacını gidermek değildir. Kimse kimseyi desteklemiş olmak için desteklemez. Desteğin temel amacı, verilen o destek sayesinde KOBİ’nin kontrollü büyümesini gerçekleştirmesi ve böylece ülke ekonomisine olan katkısını arttırmasıdır.

KOBİ’nin kontrollü büyümesini gerçekleştirecek bir hedefi ve planı olmalı, bu planla ilgili detay çalışmaları kendisi yapmış olup gereksinimleri belirlemiş olması gerekmektedir. Bu hedef, yeni bir ürün, mevcut ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, yeni bir pazar, ihracat, markalaşma vb. olabilir. İşte bu hedef / plan mevcutsa ve gereksinimler belirlenmiş ise bu hedefe uygun alınacak bir destek gerçek anlamda amacına ulaşmış ve destekten azami kazanç sağlanmış olacaktır. Para asla bir hedef değil, bir araç olarak kullanılmalıdır.

Bu sebeple, devlet desteklerinden faydalanmak isteyen KOBİ’lere önerimiz, öncelikle doğru hedefler seçerek olası destek temalarını (kullanım amaçlarını) belirlemeleri, sonrasında ise bu hedefe / amaca uygun destek programını belirlemeleridir.

Bu seçim sırasında Anadolubank şubelerinde KOBİ Danışmanı formasyonundan geçmiş uzman arkadaşlarımızdan faydalanabilecekleri gibi KOBİ Gurusu Portalı’ndan kendileri de bilgi alabilirler.

Kısacası, destek programlarından faydalanmak için ilk koşul, ne için destek istenildiğinin açık ve net olmasıdır. Eğer para bir ARAÇ değil de bir AMAÇ ise hem destek başvuru süreci hem de destek alındıktan sonraki süreç oldukça zorlaşacaktır. Talep eden işletme tarafından istek net ise, destek mekanizması seçimi o oranda kolaylaşmaktadır.

Ayrıca, desteklerin doğru kaynaktan en kısa zamanda fonlanabilmesi için fayda maliyet analizi yüksek oranda pozitif çıkan destekçi kurumlara öncelik vermek doğru bir yaklaşımdır. Her destekçi kurum kendi içinde farklı prosedürlere ve yaklaşımlara sahiptir. Ülkemizde mevcut KOBİ destekleri araştırıldığında çok sayıda destek programı tespit edilebilmektedir. Ancak konuya pratik ve gerçekçi yaklaşıldığında bu destek programlarından hangilerinin gerçek anlamda işletmeye yarar sağlayacağının anlaşılması önemlidir. Başvuru süreçlerinin bir gayret gerektirdiği açıktır. Ayrıca desteklerle birlikte sağlanmış olan vergisel teşviklerin de dikkate alınması ve azami faydalanılması, desteğin verimini arttıran önemli bir unsurdur. Bu sebeple teşvik mevzuatının yakın takibi bir alışkanlık haline gelmelidir. Destek almak ve alınan desteği doğru yürütmek (Proje Yönetim) bir hayat tarzıdır. Hayatımızdaki birçok şeyde olduğu gibi, ilk kez yaparken yaşadığımız sıkıntı, deneyim kazandıkça daha kolay üstesinden gelebildiğimiz bir şekle dönüşmektedir. Destek almak ve yönetmek de aynı şekildedir. Zamanla ve kazanılan deneyimle işler çok daha kolay hale gelebilir. İşte bu duruma geldiysek, o zaman daha kapsamlı destek programlarına katılmak ve aynı anda birden çok destekten faydalanmak, işletmeleri ilerileri taşımak için radikal bir çözüm hatta doğal bir sonuç olacaktır.

Projelerin doğru finansmanı çoğunlukla zorlayıcı bir etmendir. İşletmeler destek onaylanmasına rağmen, mali zorluklar nedeniyle projelerini tamamlayamamakta veya uzatma talep ederek süreçlerini uzatmaktadırlar. Desteklerde çoğunlukla gerekli harcamalar öz kaynaktan yapılıp faturalandırılmakta ve takiben fatura destekçi kuruluşa iletilerek sözleşmede kararlaştırılan dönemde ödeme gerçekleştirilmektedir. Yani, dekont, ödeme makbuzu, mali rapor, resmi onaylar yoksa para da yok demektir. Finans planlamalarında bu husus ciddiyetle dikkate alınmalıdır. Bazen, bu tip durumlar için geliştirilmiş olan Transfer Ödemesi (avans, çoğunlukla proje bütçesinin %25’i kadar) sistemi olabilmektedir.

Çoğu işletmenin destek mazisi çok eskiye dayanmadığı için ve bazı önyargılar sebebiyle çekingenlik olması kaçınılmazdır. Bu nedenle ilgili WEB sitelerini takip etmek, deneyimli kişilerden bilgi almak ve en azından genel yanlışlardan uzak durmak iyi olur.