KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETME SAHİBİNİN LİDERLİK ROLÜ

15 Aralık 2020, Salı Makaleler
Image
access_time Okunma Süresi : 

İyi bir işletme lideri, sağlam stratejik kararlar vererek işletmesini yönetir ve işlerin başarıyla yürütülebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar. Kriz döneminde de benzer fonksiyonları üstlenir fakat krizde bu fonksiyonları aşırı stres, endişe, korku ve telaş ortamında yürütmek zorundadır.

Covid-19 kriziyle birlikte işletme liderlerinin rol ve sorumluluklarının zorunlu olarak farklı odaklara kaydığını görüyoruz. Bir taraftan kriz öncesi dönemde olduğu gibi inovasyon, kârlılık, pazar payı gibi konular önemini korurken, diğer taraftan maliyetleri kontrol etmek, nakit akımını sağlamak, tedarik zincirindeki problemleri çözmek, sağlık ve güvenlik gibi birçok yeni odak noktası ortaya çıkmaktadır. Güçlü bir lider, acil problemlere çözüm bulurken, kriz sonrasıyla ilişkili konuları da düşünmek zorundadır.

Beklenmedik kriz zamanlarında liderlerin aşağıda özetlenen davranış biçimlerini benimsemesi gerekir.

Hızlı karar almak
Kriz durumlarında koşullar çok hızlı değiştiği için erişilebilen bilgileri acilen değerlendirmek ve hızlı karar almak gerekir. Bunun için öncelikleri belirlemek, aşırı hassasiyet yerine hızlılığı tercih etmek, bazı hedeflerden vazgeçmek, krizle mücadele ekibinin görevlerini net bir şekilde tanımlamak, eylemde bulunmayı teşvik etmek ve hataları hoş görmek önemlidir.

Çalışanları motive etmek
Çalışanların motivasyonunun artması için kriz dönemiyle ilgili hedefler ve kararlardan haberdar olmaları gerekir. Yeni öncelikleri görünür kılarak, gerektiğinde sürekli tekrarlayarak çalışanların bu hedefleri benimsemesi ve değişim için çaba göstermesi sağlanabilir. Özellikle müşteriyle temasta olan ön saf çalışanlarıyla iletişim güçlendirilmelidir. Lider, ihtiyaç duyduğu zaman çalışanların görüşlerini almaktan kaçınmamalıdır. Uzman kişilerin görüşlerine de başvurmak gerekebilir. Çalışanların liderlik becerileri arttırılarak lider patrona daha nitelikli destek vermeleri sağlanabilir.

Esneklik ve disiplin
Bu iki kelime birbiriyle çelişkili gibi görünse de kriz dönemlerinde ‘esneklik-disiplin’ dengesini kurmak gerekir. Örneğin, krizin başlangıcında her çalışanın yaşadığı panik düzeyi farklı olabilir. Herkesin aynı özelliklerde olmayacağını kabul etmek ve çalışanlara empatiyle yaklaşmak gerekir. Bu süreçte çalışanların güvenini kazanmak ve sükûneti sağlamak çok önemlidir. Ancak krizin neden olduğu ekonomik sorunlar, işleri disiplinli bir şekilde sürdürmeyi de gerektirir. Bu disiplini, öncelikle işletme sahibinin kendisinin göstermesi ve çalışanlarına örnek olması gerekir.

Takdir etmek
Krizin neden olduğu gergin ortamda müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri takdir etmek herkes için zihinsel bir rahatlama sağlayacaktır. Bunun başka bir faydası, takdir ve teşekkür etmenin kurum kültürü haline gelmesine katkı sağlamaktır.

Kısaca…
Kriz dönemleri sebep oldukları ciddi kayıpların yanı sıra yenilik yapmak, yaratıcı fikirleri uygulamaya geçirmek, rehavetten sıyrılmak gibi olumlu gelişmelere de vesile olur. Krizin girdabında boğulmak ya da krizle birlikte yenilenmek, işletme sahibinin liderlik yeteneğiyle şekillenen iki farklı sonuçtur.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Diğer makaleler

Image
14 Kasım 2019, Perşembe
Pazarlama Stratejiniz İçin 8 Basit Dijital Pazarlama İpuçları
Devamını Oku »
Image
1 Nisan 2020, Çarşamba
Korona Günlerinde, KOBİ’ler İçin Pratik Bilgiler: E-Devlet Üzerinden Seyahat İzin Belgesi Alma
Devamını Oku »
Image
31 Aralık 2020, Perşembe
SİZ İŞİN BAŞINDAYKEN ÇOCUKLAR HATA YAPSIN, ÖĞRENSİN, HAZIRLANSIN – 1. BÖLÜM
Devamını Oku »