KDV iadelerine ilişkin uygulamalar - I

14 Mayıs 2019, Salı Makaleler
Image
access_time Okunma Süresi : 

KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi Nedir?

KDVİRA Sistemi, Ocak 2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini, İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu listeler esas alınarak vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, iade listelerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, otomatik olarak yapılıp iade talebini sonuçlandıracak olan vergi dairesine rapor edilmesini kapsamaktadır.

KDVİRA Sistemi, iadeyi yapan personelin sorgulamalar için harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde kullanarak iadenin denetimine yönelik çalışmasını, yapılan sorgulamalarda oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten kurtarılmasını, iade-mahsup işlemlerine hız kazandırılmasını, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesini ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, KDVİRA Sistemi, iade işlemlerinin bütün aşamalarının idare tarafından takip ve kontrol edilebilmesini kolaylaştırmaktadır.

KDVİRA Sistemi ile 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren KDV İadesi Kontrol Raporları üretilmeye başlanılmış olup, bu Raporlara ilişkin olarak 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arası elde edilen istatistiki veriler aşağıda yer almaktadır.
Sorunlu alt mükelleflerin risk analizi sonrası KDV matrah artışı tutarı: 13.687.070.021

 • Risk Analizi Yapılan İade Talep Sayısı (Adet): 555.964
 • Toplam Üretilen Rapor Sayısı (Adet): 1.040.738
 • İade Talep Eden Mükellef Sayısı (Adet): 83.057
 • Risk Analizi sonrası mükelleflerin Genel Esaslara tabi olmak üzere düzeltme KDV beyannamesi ile tenzil ettikleri iade talebi tutarı (TL): 1.567.890.551
 • İade talep eden mükellefin alt mükellefleri arasında bulunan ve yüksek SMİYB düzenleme riski dolayısıyla incelemeye sevk edilmiş olan mükellef sayısı: 6.271
 • İade talep eden mükelleflerin alt mükellefleri hakkında KDV beyanı açısından tespit edilen olumsuzluklar (adet)
  • Mal/hizmet sattığı halde KDVbeyannamesi vermeyen alt mükellef sayısı(Adet): 48.834
  • Terk etmiş olduğu halde mal/hizmet sattığı bildirilen alt mükellef sayısı(Adet): 20.888
  • Verdiği KDV beyannamesi düzenlemiş olduğu faturaları kapsamayan alt mükellef sayısı(Adet): 135.917

1. Alt mükelleflerin matrah artışları (TL): 6.578.053.060
2. Alt mükelleflerin matrah artışları (TL): 7.971.961.852

KDVİRA Sisteminin daha etkin ve verimli çalışması, KDV iadesinin daha sağlıklı yapılabilmesi amaçlarıyla, Hızlı Kargo Taşımacılığından doğan KDV iadelerinin KDVİRA sistemine uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış ve bu iade türüne yönelik kontroller yapılmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte, 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinin 21 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliğine eklenen “Artırımlı Teminat Uygulaması” kapsamında, KDVİRA Sisteminde “Artırımlı Teminat Uygulaması Raporu” oluşturulmaya başlanmıştır.

Ayrıca, 2017 yılı içerisinde iadeye esas teşkil eden çok sayıda liste elektronik ortama taşınmış olup, KDVİRA Sistemine yeni kontrol segmentleri eklenmiştir. Diğer taraftan, elektronik ortamda alınan bilgi ve belgelerin kapsamının arttırılmasına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığından “Dâhilde İşleme İzin Belgeleri” elektronik ortamda alınarak vergi dairelerinin kullanımına açılması sağlanmıştır.

Kaynak: GTİB

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Diğer makaleler

Image
20 Mart 2020, Cuma
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Etkiler, Planlama ve Politika Oluşturma Süreçlerine Nasıl Dahil Edilir?
Devamını Oku »
Image
5 Mayıs 2020, Salı
2020'de Küresel Bir Durgunluğa Mı Yöneliyoruz?
Devamını Oku »
Image
7 Temmuz 2020, Salı
ZOR ZAMANLAR HANTAL İŞLETMELERİ DAHA DA ZORLAR: NEDEN ATLETİK DEĞİLİZ? – 2
Devamını Oku »