İşyeri verimliliğini arttırmada etkili yollar

13 Kasım 2018, Salı Makaleler
Image
access_time Okunma Süresi : 

Çalışan verimliliğini sağlama ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç, hiçbir işyerinin görmezden gelemeyeceği bir gerçektir. Eğer bir işletmeyi yönetiyorsanız, sıradan ve rutin olanı yapmaktan uzak durmak isteyeceksiniz. Bununla birlikte, çalışan motivasyonunu zayıflatacak veya söndürecek ve üretkenliği azaltacak faktörlerle günlük iş akışı içinde karşılaşmanız kaçınılmazdır.

Açıkçası, bu üretkenlik katillerini azaltmanız gerekecek. Yapılması gereken ilk şey bu faktörleri tanımlamaktır, böylece onların gelişmesini veya ağırlaştırılmasını bilinçli olarak önleyebilirsiniz. Onlar zaten varsa, onları bastırmanız gerekir. Görmezden gelmeniz değil! Ancak, kaçınmak tek başına yeterli değildir. Proaktif bir duruş her zaman tercih edilir.

1. Motivasyon Tüketicilerden Kurtulun!

Daha önce de belirtildiği gibi, işyerinde motivasyon katillerini tanımlamaya ihtiyaç vardır. İyi bir yönetici, çalışan motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen sorunlu alanların araştırılmasında çalışma ortamını dikkatlice gözlemlemenin yollarını bulacaktır. Tipik motivasyon katilleri arasında sorunlu insanlar, aşındırıcı kişilikler, örgütsel vizyon eksikliği, mesleki gelişim için fırsatların olmaması, zayıf iletişim sistemleri, otokratik yönetim tarzları ve takdir eksikliği hissi sayılabilir. Bunların her birine hitap etmek, çeşitli yaklaşımlar gerektirir, ancak bu motivasyon katilleri ölümsüz değillerdir.

2. Oyunlaştırma ile Motive Etme

Motivasyon, üretkenliği sağlamada çok önemli bir faktördür. Motive edilmeden çalışanlar, özellikle monoton rutinler ile uğraşırken sıkılıyorlar. Aynı şekilde, motivasyondan yoksun çalışanlar zorlu görevleri tamamlama hevesine sahip olmayabilir. Çalışanları motive etmenin etkili bir yolu, oyunlaştırma tekniklerinin kullanılmasıdır. Raporları tamamlamak veya projelere ve politika değişikliklerine katkıda bulunmak gibi görevler, onları daha çekici, heyecan verici veya ilginç hale getirmek için kullanılabilir.
Oyunlaştırma, tekrarlayan ve ölçülebilir görevleri daha ilgi çekici hale getirmek için rozetler, ödüller, lider panoları veya sıralamalar, puanlar, zorluklar ve diğer oyun öğelerinin kullanımını içerir.

3. Hedefleri Belirle ve Geri Bildirim Sağla

Neyi başarmaları neyi başarmamaları gerektiğini bildikleri takdirde çalışanlar veya personel daha fazla motive olur. Şirket vizyonunu ve hedefleri açıkça belirtmek herkes için rehberlik sağlar. Özellikle kısa vadeli hedefler, çalışanların hedefleri karşılamak için görevlerini yerine getirirken hızlarını düzgün bir şekilde yönetmelerini teşvik etmede etkilidir. Ayrıca, geri bildirim sağlamak veya çalışanların denetlendiğini göstermek önemlidir. Başarılar kabul edilmeli, toplantı hedeflerindeki hatalar veya hatalar derhal ele alınmalıdır. İyi yönetim uygulamaları, çalışan verimliliğini artırabilir ve geliştirebilir.
Geribildirim önemlidir. Verimliliği artıran önemli bir motivasyon aracı olarak hizmet eder. Çalışanların yüzde 69’u, yöneticilerin çabalarını daha fazla tanıması durumunda daha fazla çalışacaklarını söylüyor. Bununla birlikte, yüzde 39’u işte takdir edilmediklerini söylüyor.

Verimlilikleri tartışmak için çalışanlarınızla düzenli olarak iletişim kurun. Negatife fazla odaklanmamaya çalışın; Bir çalışanın başarılarını kabul etmek morali artırır. Çalışanlarınızın performansları hakkında net hedefler belirlemelerine yardımcı olmak için geri bildirimleri de kullanmalısınız. Çalışanları üç veya dört uzun vadeli hedefler yaratmaya teşvik edin - örneğin beş veya 10 yıl içinde nerede olmak istediklerini sorun - ve bunları başarmak için atılması gereken adımları özetleyin.

4. Teknolojiyi Etkin Kullanmak

Kaldıraç teknolojisini reddetmek, herhangi bir iş için büyük bir hata olarak düşünülebilir. Bir işyerinde üretkenliği önemli ölçüde artıran birçok teknoloji var. Daha net ifade edecek olursak, teknolojiyi kullanmak sadece bilgisayarları ve ofiste bir İnternet bağlantısına sahip olmakla kalmıyor. Çalışan verimliliğini artırabilecek farklı donanım ve yazılım çözümlerini incelemek ve kullanmak da önemlidir.

İşbirlikçi uygulamalar, özellikle coğrafi olarak dağıtılmış kurulumları olan kuruluşlar için çalışanların daha verimli hale getirilmesinde çok etkili olabilir. Bazı çalışanlar, evleri gibi daha rahat buldukları yerlerde çalışmalarına izin verilirse daha iyi olurlar. Diğer durumlarda, yol sadece çok pahalı ve/veya zaman alıcıdır ve telekomünikasyon, uzaktan çalışma ya da hatta işbirliği uygun seçeneklerdir.

Artan hareketlilik, üretkenlik engellerini ortadan kaldırabilir. Mobil cihazlar, iletişim ve işbirliği araçlarına, işle ilgili belgelere ve bilgilere erişim sağlar. Bununla birlikte, kişisel ve profesyonel yaşamlar arasındaki çizgiyi aşırı derecede incelemek için önemlidir. İş-yaşam dengesine saygı gösterilmelidir.

5. Standartları Belirlemek ve Beceri Geliştirme Sağlamak

Her işte, standartların oluşturulması önemlidir. Çalışanlar, şirketin onlardan ne beklediğine aşina olmalıdır. Ne yapmaları gerektiğini ve kendilerine atanan rollerini bilmeleri gerekiyor. Açık ya da açık beklentiler olmaksızın, insanlar hedeflere ulaşamadıklarında mazeret bulmaya eğilimlidirler.

Başlangıçta açık olun: Herkesten ne beklediğinizi ve insanların görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini nasıl beklediğinizi tanımlayın.
Öte yandan, becerilerin geliştirilmesi için fırsatlar sunarak veya profesyonel olarak ilerleyerek çalışanların isteklerini karşılayın. Yönetim, her çalışanın zorluklar aramasını ve durgun kalmak istememesini beklemelidir. Mevcut görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli becerileri öğrenmiş olmaları yeterli değildir. Çalışanlarınızın yapabileceği başka şeyler olduğunu fark etmelerini sağlayın, böylece daha yüksek pozisyonlara ilerleyebilirler. Çalışanların profesyonel olarak gelişmesine yardımcı olmazsanız, yeni bir şirket arayışı için motive olabilirler.
Çalışanlar işyerinizde belirlediğiniz standartlara uygun olmalıdır. Yine de bazı çalışanlar şirketinizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz yeteneklere sahip değillerdir. Yetenek geliştirmenin gerekli olduğu yer tam da burasıdır. Çalışan eğitimine yatırım yapmak uzun vadede zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve personelinize işinize fayda sağlayacak değerli yeni beceriler kazandırır.

Beceri gelişimi işyeri verimliliği için gerçekten önemlidir. Doğru eğitimi almayan çalışanların yüzde 40’ı 12 ay içinde işlerini bırakıyor. Dahası, İngiliz işçilerin yüzde 68’i, bir çalışanın bir şirkette çalıştığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, işyeri eğitiminin her zaman uygun olduğunu söylüyor.

6. Etkili ve Verimli İletişim Kurun

İletişim, şüphesiz, iş operasyonlarının önemli bir yönüdür. Etkili bir iletişim sistemi olmadan, hedeflere ulaşmakta ve hatta düzgün bir şekilde çalışmakta zorluk çekersiniz. Buradaki iletişim, telefonların veya sözlü ve yazılı bilgi alışverişi gibi cihazların sadece basit kullanımı değildir. Bir işletme veya şirketin ihtiyaçlarına uygun iletişim sistemlerinin tasarlanması ve kullanılmasıyla ilgilidir.

Etkin ve verimli iletişim, çalışanların şirket içindeki hiyerarşi ve uzmanlığı bilmesi gerektiği anlamına gelir. Endişeleri ile ilgili olarak kime ulaşacaklarını bilmelidirler.

Araçlar açısından mevcut modern platformlardan ve uygulamalardan yararlanın. Yammer gibi kurumsal sosyal ağ araçları, çalışanların kurumsal bilgi birikimine katkıda bulunmasını ve meslektaşlara onboard ile yardım etmesini kolaylaştırır. Office 365 gibi bulut tabanlı ofis paketleri, kurum genelinde paylaşım ve yardım kültürüne katkıda bulunur.

İşyerinde üretkenliği sürdürmek ve arttırmak her zaman için çok kolay değildir, aynı zamanda bazı basit kavramlara kadar eklemlenebilir.
Hatırlanması gereken önemli nokta şunlardır: Çalışan motivasyonu ihtiyacı, yöneticilerin proaktif katılımı ve çalışanların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına büyük ölçüde yardımcı olan teknolojilerin ve sistemlerin kullanılmasını gerektirir. Düşüncelerinizde bu kavramları düşünerek planlarsanız, doğru yoldasınız demektir.

7. Mola Verin

Gün boyunca molalar verin. Eğer iş ezici veya çok yorucu olursa, çalışanlarınızın molalar vermelerine izin verin. Sizler için de çalışanlarınızın sağlığı önce gelir ve çalışanlarınız çalışma ortamınızda rahat hissettiği sürece her şey sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Çalışanlarınız yorulduklarında onların atıştırmalık veya bir bardak su alabilecekleri alanlar yaratın. Genel amaç, çalışanlarınızı işinize yarayacak şekilde odaklanmış bir zihin durumuna getirmektir.

8. Ertelemeyi Azaltın!

Araştırmaya göre, Amerikan işgücünün büyük bir kısmı işyerlerinde kişisel işlerini sürdürmektedir. Araştırmada yapılan ankete göre, çalışanların yüzde 70’inin 2013 yılında günlük kişisel işlerine zaman ayırdığını tespit etti.
İşçilerin yüzde otuz beşi sebep olarak kendilerini “zorlu” hissetmediklerini, yüzde 32’si daha fazla çalışmanın teşvik edilmediğini ve yüzde 23’ü sadece “sıkıldığını” söyledi. İş arkadaşlarıyla konuşmak, aile ve arkadaşlarla mesajlaşmak, internette zaman geçirmek internette bu anket sonuçlarına göre en çok zaman harcayan aktiviteler arasındaydı.
Motivasyonu iyileştirerek işyerindeki erteleme oranını azaltabilirsiniz. İnsan kaynakları uzmanı Susan M. Heathfield , “Bir çalışanın iş konusunda motive olduğu bir çalışma ortamı yaratmak, hem içsel olarak tatmin edici hem de dışsal olarak teşvik edici faktörleri içeriyor” diyor. “ Çalışanların motivasyonu, çalışanın ihtiyaç ve beklentilerini işten ve çalışan motivasyonunu sağlayan işyeri faktörlerini yerine getirmenin birleşimidir” diye ekliyor.

Dikkat dağıtıcıları da kaldırabilirsiniz. Belirli web sitelerini engelleyin, araları programlayın ve yapılacaklar listesi oluşturun; Bu adımlar üretkenliği artıracak ve zaman kaybını azaltacaktır.
Mutlu çalışanlar üretken çalışanlardır. İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, mutluluğun yüzde 12’lik bir verimlilik artışıyla sonuçlandığını ve mutsuz işçilerin yüzde 10 daha az verimli olduğunu keşfettiler. İşinizi daha değerli hale getirerek şirketinizdeki mutluluğu artırabilirsiniz. Çalışanlara bolca büyüme fırsatı sunun, onların iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına ve şeffaflığı artırmasına izin verin. Bu küçük adımlar ekibinizi yaptıkları işe daha fazla değer katmaya teşvik edebilir.

9. Çalışmayı Değerli Kılın

Çalışanlarınız için sosyal fırsatlar yaratarak çalışmayı daha da değerli hale getirebilirsiniz. Kimse tüm gün ofiste kalmak istemiyor, bu yüzden takım oluşturma günleri ve spor aktiviteleri gibi özel etkinlikler düzenleyin. “Evet, rekabetçi ücret ve faydalar önemlidir, ancak çalışan mutluluğu çok daha fazla bağlıdır” diyor The Guardian için yazan Alison Coleman . “Giderek, işçiler, esnek çalışma, işbirliği, kariyer ilerlemesi ve büyük takım ruhunun şirket kültürünün bir parçası olduğu refah ve çalışma koşulları gibi şeylere daha fazla değer katıyorlar.” Diye ekliyor.

10. Başarıyı Tanıyın!

Bir çalışanın başarılarını ödüllendirmek, üretkenliği arttırmak söz konusu olduğunda en az bu listedeki diğer yöntemler kadar etkilidir. Rhucha Kulkarni, HR Technologist için yazdığı makalede “Bazı kuruluşlar çalışanların kendilerini değerli hissettirmek için bir primi ödemeyi tercih ederken, diğerleri çalışanların daha çok kültür odaklı bir şekilde çalıştığını düşünüyor” diyor. “İkinci organizasyon türü için tanıma bir kurtarıcı araç olarak geliyor. Tanıma, yapılandırılmış bir şekilde verilen değerden başka bir şey değildir. ”

Neden “ayın çalışanı” na küçük bir ödül vermiyorsunuz? Alternatif olarak, şirketinizin en yüksek başarılarını bir ofis ilan panosuna yapıştırın. Bu sayede çalışanların başarısını tanımlayabilir ve diğer personelleri işte kendilerini geliştirmeye teşvik edebilirsiniz.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Diğer makaleler

Image
13 Kasım 2019, Çarşamba
Sigortanın Amacı: İşletme Sigortalarına Sahip Olmak İçin 5 Temel Neden
Devamını Oku »