Coronavirus Salgını Sırasında KOBİ'lerin Desteklemesi Noktasında Çin Modeli Neleri İçeriyor?

30 Mart 2020, Pazartesi Makaleler
Image
access_time Okunma Süresi : 

Bu yazıda, Çin’in Pekin bölgesinde yayınlanan yerel önlemler hakkında en güncel bilgileri sunuyoruz.

5 Şubat 2020’de Pekin hükümeti, vergilendirme, finans, sosyal güvenlik, sübvansiyonlar ve kira indirimi politikaları da dahil olmak üzere KOBİ‘lerin üretimini ve işletilmesini sürdürmek için 16 tercihli politikasını açıkladı.
16 tedbir Pekin’de kayıtlı olan ve KOBİ‘lerin Sınıflandırılması Standardına (MIIT Enterprise [2011] No.300) uygun olan yabancı işletmeler de dahil olmak üzere mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için geçerli oldu.

Bunların arasından, en dikkat çekici önlemleri şu şekilde sıralıyoruz:

  • Zor durumda olan KOBİ‘ler için ertelenmiş vergi ödemesine izin verilmesine karar verildi. Vergi beyannamesi ve Coronavirüs salgını nedeniyle ödeme konusunda zorluk çeken KOBİ‘ler üç aya kadar ertelenmiş vergi ödemesi için başvurabilirler;
  • Pekin’de devlete ait varlıkları kiralayan KOBİ‘ler için, üretim ve işletme faaliyetlerini hükümet gerekliliklerine veya salgın önleme düzenlemelerine uygun olarak devam ettirir veya durdururlar ve çalışanlarını işten çıkarmazlar veya az işten çıkarırlarsa, işletme kirasından şubat ayı için muaf tutulabilir; kiralama ofis kullanımı için ise, Şubat ayı kirası yüzde 50 oranında azaltma kararı aldı;
  • KOBİ‘ler için idari ücretlerden feragat edildi. Pekin hükümeti özel ekipman denetim ücreti, kanalizasyon arıtma ücreti ve yol işgal ücreti dahil olmak üzere KOBİ‘lerden bazı idari ücretlerin tahsilatını askıya aldı;
  • KOBİ‘lere yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerini desteklemeye karar verildi. Bilim ve teknoloji için Zhongguancun Bilim Parkı‘ndaki küçük ve mikro işletmeler için, Ar-Ge yatırımlarının gerçek durumuna bağlı olarak her bir işletmeye Ar-Ge maliyetlerine 200.000 RMB (28.700 $) kadar bir sübvansiyon verilebilir;
  • KOBİ‘ler için artan mali destek paketi devreye girdi. Bu, küçük ve mikro işletmeler için kapsayıcı kredilerin arttırılmasını, zorluklarda KOBİ‘lere yönelik kredilerin geri ödeme süresini uzatmayı, Kredi Prime Oranı (LPR) fiyatlandırma ölçütlerini getirerek KOBİ‘lerin finansman maliyetlerini azaltmayı, KOBİ‘ler için doğrudan finansman kanallarını genişletmeyi;
  • İşsizlik sigortası primlerinin geri ödenmesi. Coronavirüs salgını nedeniyle geçici zorluklarla karşılaşan ve çalışanlarını işten çıkarmayan veya işten çıkarmaları en aza indiren sigortalı şirketler işsizlik sigortası primlerinin iadesini alabilmesi;
  • Pekin kentinin fonksiyonel ve endüstriyel kalkınma yönüne uygun olarak KOBİ‘lere sosyal sigorta sübvansiyonu sağlanmasına karar verildi. Nisan sonu itibarıyla- bir Pekin işletmesindeki ortalama çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20’ye kadar artmışsa (yüzde 20 hariç) - işletme üç aylık sosyal sigortanın yüzde 30’undan bir kerelik sübvansiyon alabilir primleri. Nisan sonu itibariyle, işletmedeki ortalama çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 veya daha fazla artmışsa- işletmeye üç aylık sosyal sigorta primlerinin yüzde 50’si için bir kerelik sübvansiyon verilmesi ve
  • KOBİ‘lere çalışan eğitimi ve tele-çalışma hizmeti ürünleri satın almak için diğer sübvansiyonlar sağlanmasıYukarıdaki önlemler Pekin özelindedir ve derhal yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, daha erken bir son tarih açıklanmadığı sürece 2020’nin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Diğer makaleler

Image
13 Kasım 2017, Pazartesi
Kızgın müşterilerle nasıl başa çıkabilirsiniz?
Devamını Oku »
Image
13 Nisan 2019, Cumartesi
Kurum kazancının tespitinde indirimden yararlanılabilecek kalemler - I
Devamını Oku »