background

Makaleler

Image
13 Nisan 2019, Cumartesi

Kobileri ödemekle yükümlü olduğu vergiler nelerdir? II

Kurumlar Vergisi - 1

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

a) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli…


Devamını Oku »
Image
13 Nisan 2019, Cumartesi

Kobileri ödemekle yükümlü olduğu vergiler nelerdir? I

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu’na göre KOBİ’ler de gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç…


Devamını Oku »
Image
13 Nisan 2019, Cumartesi

Kobi rehberliği ve teknik danışmanlık hizmetleri hakkındaki mevzuata ne kadar hakimsiniz?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca 5/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak…


Devamını Oku »
Image
13 Nisan 2019, Cumartesi

Kobiler vergi ve sgk prim borçlarına rağmen KGF'ye başvurabilir mi?

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir.

Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi…


Devamını Oku »
Image
13 Nisan 2019, Cumartesi

Teşvikli Yatırım Mallarına İlişkin İstisna

Katma Değer Vergisi Kanunu 13/d maddesine göre Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi KOBİ’lere gerekli koşulları sağlamak kaydıyla ilgili belge kapsamında yer alan makine ve teçhizat edinimlerinde…


Devamını Oku »