Image

KOBİ GURUSU NEDİR ?

Ülkemizde ve dünyada KOBİ 'ler ekonominin temel yapı taşı olarak;
İstihdama katkı sağlar,
Gelir dağılımını dengeler,
Katma değer yaratır,
Yeniliklerin kaynağıdır.

TÜİK (2014-16) verilerine göre, ülkemizde tüm işletmelerin sayı olarak %99.8 'ini oluşturan KOBİ 'ler, istihdama %73,5, katma değere ise %53,5 oranında katkı sağlamaktadır. Buna karşılık KOBİ 'lerin sadece %0,3 'ü yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet göstermektedir. Orta-yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ oranı %9,1 'dir. Bu oran orta-düşük teknolojili sektörler için %31, düşük teknolojili sektörler için ise %59,7 'dir. Yenilikçi KOBİ oranı %50,8 iken internete erişebilen KOBİ oranı %92,2’dir.

Bu rakamlar KOBİ 'lerin ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde ne kadar önemli bir rolü ve potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle KOBİ 'lerimizin daha yüksek katma değer üreten, sağlıklı büyüyen ve küresel düzeyde faaliyet gösteren KOBİ 'lere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Anadolubank, bu yönde bir sorumluluk üstlenerek "Anadolu KOBİ Uzmanı" programını başlatmıştır. Bu programı başlatırken, "KOBİ 'leri sadece kredi ve diğer finansal araçlar sunarak geliştirmenin mümkün olamayacağı" gerçeğinden yola çıktık. Bankamızda çalışan KOBİ müşteri temsilcilerine KOBİ 'lere gerek gündelik, gerekse uzun dönemli stratejik kararlarını oluşturmalarında ve işletme süreçlerini geliştirmelerinde yol gösterebilecek beceri ve nitelikler kazandırıyoruz.

"Anadolu KOBİ Uzmanları" programının önemli bir bileşeni ise "KOBİ Gurusu" dur. Web sitesini oluşturmaktaki amacımız KOBİ 'lere bilgilenme ve öğrenme fırsatı sunmaktır. Web sitesi, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

KOBİ 'ler ve iş dünyasıyla ilgili haberler/duyurular
Esin verici makaleler
Yenilikçi iş fikirleri
Dış Ticaret bilgileri
Diğer yararlı bilgiler
Hem İş Hem Gezi

Devlet Destekleri: Bu bölümde Türkiye 'de KOBİ 'lerin yararlanabileceği tüm desteklere ilişkin güncel bilgiler yer almaktadır. KOBİ destekleriyle ilgili bilgilere destek veren kurumların web sayfalarından ulaşmak mümkünse de, tüm destekleri kapsayan, böylece KOBİ 'nin kolaylıkla değerlendirme ve seçim yapabileceği bütünsel bir veri tabanı bulunmamaktadır. KOBİ Gurusu ise destekleri hem tematik temelde hem de destek veren kurumlar bazında aynı matris içinde bir araya getirmektedir. Desteklerin amacı, hedef kitlesi ve koşullarına yönelik bilgileri de kapsayan matris, kompakt yapısıyla kullanıcı dostu bir yapıda hazırlanmıştır. Bu bölümde ayrıca Destek veren kurumların tematik ve genel kapsamlı çağrıları duyurulacaktır.

Kısaca Anadolubank, Anadolu KOBİ Danışmanları Programı ve KOBİ Gurusu ile KOBİ 'lerin gelişimine odaklanan farklı bir müşteri hizmeti yaklaşımı ve farklı bir değer önerisi sunmaktadır. Anadolubank 'ın KOBİ 'lerle ilişkisi sadece kredi ve diğer finansal araçların kullandırılması ile sınırlı değildir. Bu ilişkinin boyutları çok daha büyüktür. Anadolubank öncelikle KOBİ 'lerin gelişmesini ve büyümesini önemser. KOBİ 'ye sunabileceği finansal araçları da bu temelde organize eder. Gerekirse finansal bir ilişki olmaksızın KOBİ 'lere gerekli desteği sunar.