Image
5 Eylül 2019, Perşembe

İhracatta devlet destekleri ne durumda?

1) İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ

AMAÇ: Türk Eximbank’ın sigortalama işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde gerçekleştirebilmesidir.

KAPSAM: Eximbank’a Ticaret Bakanlığınca 2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar” çerçevesinde destek sağlanarak Eximbank’ın halihazırda yürütmekte olduğu ihracat kredi sigorta programlarını daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Eximbank’ın ihracat kredi sigorta programlarından Eximbank’a bu kapsamda başvuran firmalar yararlanabilir.


BAŞVURU YERİ:

Türk Eximbank


DESTEK UNSURLARI:

Eximbank’ın Ticaret Bakanlığınca desteklenmesi neticesinde, Eximbank ihracat kredi sigorta işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebilmektedir. İlgili ülke fazla riskli görüldüğü için ve/veya ihracat tutarı çok yüksek olduğu için daha önce sigortalanmayan ihracatın artık sigortalanması mümkündür.

İrtibat Bilgileri

Türk Eximbank

Pazarlama Daire Başkanlığı

(0216) 666 5762

(0216) 666 5743

(0216) 666 5787

pazarlama12@eximbank.gov.tr

pazarlama2@eximbank.gov.tr


2) TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

DTÖ taahhütlerimiz kapsamında; katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhtelif işlenmiş tarım ürünlerinin 2018 ve sonrasında gerçekleşecek ihracatı, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde desteklenmektedir.

AMAÇ: Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması.

KAPSAM: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; 2018/12 sayılı Karar kapsamı ürünlerin 01/01/2018 ve sonrasında gerçekleştirilecek fiili ihracatında; yine mezkûr Karar’da söz konusu ürünlerin karşısında belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapabilirler.

Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır.


BAŞVURU YERİ:

Doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.


DESTEK UNSURLARI:

Karar kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamakta, söz konusu yardımlar vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin düşümü yoluyla mahsup sistemi çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak ödenmektedir.

Kaynak: Resmî Gazete & Eximbank

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi