background

Eğitim Duyuruları

25 Ağustos 2020, Salı

UFUK2020 TÜRKİYE-II PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ana yararlanıcısı TÜBİTAK olan “Ufuk2020’de Türkiye-II” projesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve Türkiye’deki destekleyici altyapılar için eğitim destekleri sunmaktadır. Proje kapsamında başta sanayi temsilcileri olmak üzere bilim ve araştırma politikalarının eriştiği tüm paydaşlara yönelik özel faaliyetler tasarlanmıştır. Bu faaliyetler arasında KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin pazara taşınmasını sağlayacak birebir danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra akademi dünyasındaki araştırma gündemini, Avrupa araştırma gündemine yakınsayacak faaliyetler yer almaktadır.

3 yıl sürecek olan bahsi geçen proje kapsamında 12 adet bir günlük KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerden yedincisi olarak, program kapsamında KOBİ’lere yönelik Ufuk2020 Programı EIC (Avrupa İnovasyon Konseyi) Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz-2) Proje Yazma Eğitimi 24 Ağustos 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Etkinlik dili İngilizce olup, hızlandırıcı programının isterlerini karşılamaya, uluslararası uzmanların deneyimlerini paylaşmaya ve katılımcılarla yapılacak çalıştaylara odaklanacaktır.

Etkinliğe kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için ise www.turkeyinh2020.eu adresini ziyaret edebilirsiniz. Kaydınıza istinaden, sizlerle etkinlik gündemi ve etkinlikten 3 gün önce çevrimiçi bağlantı bilgileri paylaşılacaktır.