background

Eğitim Duyuruları

5 Mayıs 2020, Salı

Teknoloji Ticarileştirme ve Kadın Girişimcilik Alanlarında İki Ayrı Mentörlük Programı Açıldı

2016-2017 yıllarında uygulanan “Ankara Girişim Projesi” kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan “TechAnkara Girişimcilik Merkezi” Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye yönelik faaliyetlerine tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde devam etmektedir.Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere hazırlanan “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürütülen mentörlük programları çıktıları doğrultusunda; Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut “mentör havuzu” nun genişletilmesi ve en düşüğü prototip aşaması olmak üzere büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla “Teknoloji Ticarileştirme” ve “Kadın Girişimcilik” başlıkları altında yürütülecek iki ayrı mentörlük programı oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok alanda öncelikli konulardan biri olan kadın girişimciliği teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Mentörlük programları kapsamında yürütülecek başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

  1. Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentör ile yüz yüze mentörlük görüşmeleri gerçekleştirilmesi
  2. Mentörler tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması
  3. Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması
  4. Verilecek eğitimler ile girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin arttırılması
  5. Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi
  6. TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanmasıTüm bu faaliyetler ile TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentörlük Programı ve Kadın Girişimcilik Mentörlük Programı kapsamında Ajansımız, girişimcilerin bulunduğu her düzey için farklı mentörlük yaklaşımı benimseyen, girişimciler ve mentörler arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden etkin bir program yürütmeyi amaçlamaktadır.Takvim
Başvuru: 02 Mart – 01 Haziran 2020 (23.59)
Eşleştirme: 01 Nisan – 15 Haziran 2020
Mentör – Girişimci Görüşmeleri ve Eğitimler: 06 Nisan – 31 Aralık 2020
Başvuru
Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalıüzerinden gerçekleştirilecektir. 6 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında girişimcilerin her biri 4 saat süren oturumlarla toplam 6 seans (24 saat) eşleştiği mentör ile görüşecek ve eğitim alabilecektir. Düzenlenecek eğitim, etkinliklere katılım ve mentörlük programı ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır. Değerlendirme, son başvuru tarihi olan 01 Haziran 2020 beklenmeden, her ayın başında yapılacaktır. Sınırlı katılım öngörülen programda verimliliği sağlamak amacıyla katılan girişimciler ile Ajans arasında, girişimcilerin süreçlere katılımını taahhüt ettiği bir sözleşme imzalanacaktır.