background

Genel Duyurular

19 Şubat 2020, Çarşamba

Startup Hızlandırma Programı Mentörlerini Arıyor

STARTUP HIZLANDIRMA PROGRAMIİşbu şartname Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GIZ) ve GETHAM A.Ş. iş birliği ile yürütülmekte olan “Gaziantep Startup Hızlandırma Programı” kapsamında seçilen Türk-Suriyeli girişimcilere yönelik olarak yürütülecek “Startup Hızlandırma Programında” yer alan mentörlük hizmetinin verilmesine ilişkin detayları içermektedir. Bundan sonra işi yapacak olan firma/kurum “YÜKLENİCİ”, işveren olan Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi – GETHAM A.Ş. ise “İDARE” olarak ifade edilecektir.İşin Kapsamı
İşin kapsamı, Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GIZ) ve GETHAM A.Ş. iş birliği ile 16 Aralık 2019– 16 Temmuz 2020 tarihleri arasında yürütülmekte olan Proje kapsamında Gaziantep’te Startup Hızlandırma programına katılmaya hak kazanan toplam 30 girişimciden oluşan (15 Türk, 15 Suriyeli) ön kuluçka ve kuluçka girişimcilerine yönelik mentörlük hizmetinin verilmesidir. 30 girişimcinin 15 tanesi ön kuluçka, 15 tanesi ise kuluçka aşamasında olacaktır.
Mentör-startup buluşmaları GETHAM A.Ş.’ de düzenlenen Startup hızlandırma programında yapılacak olup, girişimcilerin iş fikirlerinde ilerlemeleri, becerilerini ve hedeflerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri ve girişimlerinde başarıya ulaşabilmeleri için gerekli konularda destek verilmesini içermektedir.
Aynı zamanda Mentorluk hizmetleri, kuluçka dönemi boyunca destek hizmetleri sunulan girişimcilerin kapasitesini arttırmak ve yeni iş yaratma, rekabetçi ve finansal olarak sürdürülebilir olma becerilerini geliştirme konularında destek sağlayacaktır.
Mentör Programı, ön kuluçka ve kuluçka girişimcileri olarak iki kısımda sağlanacaktır.Önkuluçka Mentorlük Hizmeti
Ön kuluçka programında mentörler, girişimcilerin daha çok başlangıç seviyesinde olan girişimlerinin ve iş planlarının gelişiminde, projelerin / fikirlerin geliştirilmesi ve doğrulanması ve hayata geçirilmesi hususlarında yardımcı olacaklardır. Kısacası bu mentörlük girişim mentörlüğü olacaktır.
Mentörlük hizmetleri 15 ön kuluçka girişimcileri için şu şekilde olacaktır;Mentörlük hizmeti toplam 5 ay sürecek olup, her bir girişimci için ortalama ayda 2.5 güne tekabül etmektedir. Girişimci başına toplam 12 iş günü gün mentörlük hizmeti verilecek olup, ön kuluçka toplam mentörlük günü 12 iş günü x 15 ön kuluçka girişimcisi = 180 adam gün olacaktır. (1 Mentör günü=8 saat). Aylık mentörlük günü Programın gereklilikleri doğrultusunda arttırılabilecek olup, toplam 180 günü aşmayacaktır.Bu bölümde hizmet verecek mentör sayısı minimum 3 olacak ve her bir mentör 5 girişimci ile çalışacaktır. Mentör sayısı Yüklenici tarafından daha fazla önerilebilecektir.Kuluçka Mentörlük Hizmeti
Kuluçka programındaki diğer 15 girişimci fikirlerini hayata geçirme anlamında daha da ilerlemiş seviyede olan girişimcilerdir. Bu grup için mentörlük hizmetleri, ön kuluçka programına göre daha ileri bir seviyede ve daha spesifik olacaktır. Mentörlük verilecek alanlar aşağıda verilmiştir.Strateji, İş Geliştirme
Takım kurma ve yönetme
Finansal kaynak yönetimi
Satış ve pazarlama
Dijitalleşme, Dijital pazarlama
Mentörlük hizmeti toplam 5 ay sürecek olup, her bir girişimci için ortalama ayda 2.5 güne tekabül etmektedir. Girişimci başına toplam 12 iş günü mentörlük hizmeti verilecek olup, kuluçka toplam mentörlük günü 12 gün x 15 girişimci = 180 adam gün olacaktır. (1 Mentör günü=8 saat)
Aylık mentörlük günü Programın gereklilikleri doğrultusunda arttırılabilecek olup, toplam 180 günü aşmayacaktır. Konularına göre hangi mentörden ne kadar adam gün hizmet alınacağı, girişimci ihtiyacı kapsamında son halini alacaktır.Demoday Etkinliği Mentörlük Hizmeti
Toplam 30 girişimciye demoday etkinliği için iş fikri sunum becerileri konusunda mentörlük hizmeti verilecektir. Bu mentörlük her bir girişimciye yarım gün olmak üzere toplam 15 adam gün olacaktır.Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Mentörlük Hizmeti
30 girişimciye toplamda 5 iş günü Fikri ve Sınai haklar konusunda mentörlük hizmeti verilecektir.Toplam mentörlük günü, 380 adam gündür.
Zamanlama: 16 Aralık 2019– 16 Temmuz 2020 tarihleri arasında yürütülmekte olan program kapsamında mentörlük hizmetleri Mart- Temmuz 2020 dönemini kapsayacaktır.Yüklenicinin Sorumlulukları

 1. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak ve yukarıda verilen niteliklere uygun mentörlerin bulunması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.
 2. YÜKLENİCİ, projeye uygun mentörleri bulacak ve özgeçmişlerini, daha önce yürüttüğü çalışmaları İDARE’ye iletecektir.
 3. YÜKLENİCİ’nin önereceği mentörler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
  1. Alanında uzman ve en az 5 yıl iş tecrübesi
  2. Girişimcilik konularında ve girişimcilik ekosisteminde deneyimli
  3. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak,
  4. Özgün, yetenekli ve eğitimli, erişilebilir, ilham verici, çalışkan ve motive edici olmak
  5. Çözüm odaklı olmak, girişimciyi kendi çözümlerini bulmaya yönlendirmek
  6. Özel sektör deneyimine sahip olmak

 4. Sunulan mentör adaylarının hangi konu/konularda uzman olduğu teklifte açıkça belirtilmelidir.
 5. Mentörlerin %20’sinin kadın mentör olması öngörülmektedir.
 6. Mentörler-Girişimci Eşleştirmesi İDARE tarafından Yüklenici iş birliği ile gerçekleştirilecektir.
 7. Mentörler Program kapsamında İDARE’in istediği tüm doküman ve raporları zamanında ve istenilen şekilde sağlamak zorundandır.
 8. Mentörler girişimcilerle yapılacak çalışma takvimine uymak zorundadır.
 9. Mentörlere Suriyeli girişimcilerle çalışırken gerekli olabilecek tercümanlık desteği İDARE tarafından sağlanacaktır.
 10. Mentörlerin yol, yemek, konaklama, iaşe, sigorta vb. tüm masrafları YÜKLENİCİ’ye aittir.
 11. Fiyat teklifi adam gün olarak TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.
 12. Ödemeler aylık çalışılan adam gün üzerinden fatura karşılığı yapılacaktır.
 13. Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde İDARE’nin adresine posta yoluyla/elden en geç 28 Şubat 2020 saat 17.00’ye kadar İDARE’ye ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.Yüklenici Firması

 1. Tüzel kimliğini (Oda kayıt sureti)
 2. Kurum/kuruluşunu tanıtıcı bilgiyi
 3. Referans mektubunu (tercihen benzer çalışmalardan),
 4. Firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen teknik ve mali teklifini teklif zarfına koymalıdır.