background

Eğitim Duyuruları

9 Aralık 2019, Pazartesi

KSS Kapasite Geliştirme Eğitimi-Bursa

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında ‘’KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi” projesini hayata geçirmektedir.


Proje kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştirilecek kapasite geliştirme eğitimleri de projemizin en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Bu eğitimlerle birlikte sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşlarından paydaşlara ulaşılması hedeflenmektedir.
Planlanan kapasite geliştirme etkinlik takvimi aşağıdaki gibidir;


12 ARALIK – BURSA
Etkinliklerin sabah seansında KSS Türkiye Derneği tarafından, KSS kavramı ve süreçleri hakkında bilgi verilecektir. Öğleden sonra KSS ile ilgili iyi örnekler paylaşılacak ve misafir konuşmacılarımız programa dahil olacaktır.
*Etkinlik katılımı kontenjanla sınırlıdır! Katılımcılara detaylar ayrıca iletilecektir.


Proje Genel Hedefleri:
– Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki müktesebatta yer alan hedeflere ulaşılması;
– Avrupa Birliği ülkelerindeki sivil toplum ve özel sektör ile ilgili iş birliği örneklerinin paylaşılması ve bu iş birliğine ilişkin koşulların ve yasal düzenlemelerin incelenmesi.
Başvuru için; responsibleimpact.org