background

Eğitim Duyuruları

2 Aralık 2019, Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI WORKSHOP EĞİTİMİ

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası‘ndan yapılan duyuruya göre, 18 Ekim 2019 tarihinde, 09:00-12:00 saatleri arasında, “Kişisel Verilerin Korunması” konulu bir workshop düzenlenecektir.
Yazıda, toplantıda şirketlerin KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında yükümlülükleri, KVKK uyum süreci uygulamaları, Kişisel Veri Koruma Kurulu kararlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşılacağı iletilmekte, bahse konu toplantıya katılımın ücretsiz olduğu ifade edilerek, katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerektiği bildirilmektedir.


Workshop’ta ele alınacak konu başlıkları aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel Verilerin Koruması Hukuku’nun Genel Prensipleri, Yaptırımlar
  • Kişisel Veri Kavramı, Veri Envanteri Hazırlanması ve Veri Sınıflandırması
  • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin İdari, Cezai ve Hukuki Sorumluluğu
  • Veri İşleme Prensipleri
  • Verilerin Uluslararası Aktarımı ve Hukuki Sorunlar
  • VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt Süreci