background

Eğitim Duyuruları

4 Aralık 2019, Çarşamba

Ankara Kalkınma Ajansı Patent ve Ticarileştirme Eğitimi Düzenliyor

Buluşlarını korumak, ticarileştirmek, fikri-sınai hakları kullanarak yurt içi pazar payını arttırmak, yurt dışına açılmak ve ihracat pazarlarını geliştirmek isteyenler için Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Patent ve Ticarileştirme Eğitimi düzenlenecektir.
Eğitim; yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi, girişimciliğin yaygınlaşması ve kurumsal yapıların bu haklardan maksimum faydayı sağlamalarını amaçlamakla beraber patent, tasarım ve marka başvurusu adımlarını ve bu konularda yapılan hataları da mercek altına alarak ticarileştirmede verimi arttırmayı amaçlamaktadır.
5-6 Aralık 2019 tarihlerinde İdal Patent Yönetim firmasının eğitmenleri tarafından aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan bir eğitim programı uygulanacaktır.


1. Gün:
Patent/faydalı model nedir?
Başvurusu nasıl yapılır?
Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent İşlem Süreçleri nelerdir?
Patent araştırması nasıl yapılır?
Ulusal ve uluslararası veri tabanlarının kullanımı ve uygulaması


2. Gün:
Fikri Hakların Temelleri
Fikri Hakların Ticarileştirilmesi ve Lisanslamanın Temelleri: Fikri Varlıkları Oluşturma, Organize Etme, Yönetme ve Muhafaza Etme için Akıllı Stratejiler
Makul Lisans Ücretleri ve Royalty Oranları Belirlenmesi
Yönetme Riskleri: Gizlilik, FMH İhlali, Sorumluluklar, Royalty ve Diğer Ücretlerin Toplanması ve Lisans Yokluğunda Rekabet
İlginç Vaka Çalışmaları ve Katılımcıların Katıldığı İnteraktif Müzakere


Düzenlenecek eğitime;

  1. Ankara’da faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE birimlerinde görevli kişiler
  2. Firmaların marka, patent ve fikri-mülki haklar birimi çalışanları
  3. Mühendisler
  4. Girişimciler
  5. Hukuk eğitimi almış kişiler ve hukuk müşavirleri katılım sağlayabilir.


Katılım 25 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar uygun adaylar arasından yapılacak eleme ile belirlenecektir. Eğitim sonunda iki günlük eğitimin tamamına katılım sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek olup eğitime katılım ücretsizdir.


Yer
Eğitim Ankara Kalkınma Ajansı’nın aşağıda adresi bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecektir.


Başvuru
Yukarıda belirtilen katılımcı koşullarına uygun olanların, 3 Aralık 2019 gününe kadar elektronik kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Programa katılması uygun bulunan başvurulara e-posta ve/veya telefon yolu ile bilgi verilecektir.