background

Genel Duyurular

5 Mayıs 2020, Salı

Ankara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.Öncelikler

 1. Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 2. Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 3. Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesiUygun Başvuru Sahipleri

 1. Kamu Kurum ve kuruluşları
 2. Mahalli İdareler
 3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 4. Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 5. Birlikler, Kooperatifler
 6. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 7. Üniversiteler, Enstitüler
 8. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 9. İşletmelerÖnemli Not
Bu program kapsamında kar amacı güden kurum ve kuruluşlar (işletmeler ve kar amacı güden kooperatifler) KAYS üzerinde TR51/2020/COVID_KA referans numaralı programa; kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ise TR51/2020/COVID referans numaralı programa başvurmalıdır.Destek Tutarı:
Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 1.500.000 TLDestek Oranı
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-0
Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%75Başvuru
İnternet Üzerinden (KAYS): 30/04/2020 Saat 17:00
Taahhütname Son Tarihi: 30/04/2020 Saat 23:50Detaylı bilgi için tıklayınız.