background

Eğitim Duyuruları

9 Aralık 2019, Pazartesi

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 18 Ekim 2019 Cuma günü itibarıyla ilan edilmiş olup başvuru rehberlerinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır. “Bartın ilinde turizm altyapısının geliştirilmesi” amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 5.000.000 TL’dir.
2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri
Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki altyapı çalışmaları
Öncelik 2: Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları


Destek Tutarları

  1. Destek alt limiti: 250.000 TL
  2. Destek üst limiti: 1.500.000 TL
  3. Toplam bütçe: 5.000.000 TL

Son Başvuru Tarihleri

  1. KAYS girişi için son tarih: 13.01.2020 (saat 23.59)
  2. Taahhütnamenin imzalanarak teslim Edilmesi için son tarih: 16.01.2020 (saat 18.00)


Başvuruların KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmesi için son tarih olan 13 Ocak 2020 saat 23:59’dan sonra KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Çevrimiçi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname üretilmektedir. Üretilen taahhütname elektronik imza ile imzalanmalıdır. Elektronik imza kullanmayan başvuru sahipleri için taahhütnamelerin yetkili kişi(ler) tarafından ıslak imza ve mühür yapılarak başvuru merkezlerine teslimi için son tarih 16 Ocak 2020 saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


NOT: 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında matbu proje başvuruları alınmamaktadır. Matbu başvurular yalnızca sözleşme imzalamak üzere davet edilecek proje sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecektir.
2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberini görüntülemek için tıklayınız.
2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberini indirmek için tıklayınız.
2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı broşürünü indirmek için tıklayınız.
Yetkilendirme kararı matbu formu için tıklayınız.
Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları takvimi için tıklayınız.
Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.
KAYS Eğitim Sunumu için tıklayınız.
Bütçe Eğitimi Sunumu için tıklayınız.