Image
7 Ekim 2019, Pazartesi

Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerine Konu Ürün Grupları;

Yaş Sebze ve Meyveler Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Yemeklik Bitkisel Yağlar

İhracatta ticari kalite standartları yönünden ilgili Tebliğ (2019/21) uyarınca denetime tabi tutulmaktadır. 77 ürün standardı kapsamında 148 ürün denetlenmektedir.


İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Amaçları;
İthalatta Ticari Kalite Denetimlerinin Amaçları; kaliteden kaynaklanan haksız rekabetin ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesi,
İlgili Mevzuat:

  1. Yüksek düzeyde kaliteli üretimin teşvik edilmesi,
  2. İthalat (varış) noktasında sorun çıkmasının ya da malın reddedilmesinin önüne geçilmesi,
  3. İhraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması,
  4. İhraç ürünlerimizin kalitesinin ve rekabet gücünün artırılması.
  1. İthal

    malları ile yerli ürünler arasında farklılık yaratmayacak şekilde düşük

  2. Tüketicinin korunması,
  3. Piyasaya arz edilen ürünlerin sürekli ve yüksek kalite olmasının sağlanması.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21)

İhracat Denetimlerinde FİİLİ DENETİM BAŞVURUSU en yakın Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı’na yapılmalıdır.

Firmaların Sınıflandırılması

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla İhracatçı Firmaların Sınıflandırılması Uygulaması

Tarım ürünlerinin artan dış ticaretine bağlı olarak, sektör içerisinde belirli maliyetleri karşılayarak tesis kurmuş ve kalifiye personel istihdam ettiği belirlenen firmalara ticari kalite standartlarına uygunluk yönünden özdenetim hakkı sağlanmıştır. Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Sınıflandırma Komisyonları tarafından söz konusu firma işletmeleri ve tesis ettikleri işlemler ilgili Tebliğ (2017/22 ÜGD) hükmünce yıl içerisinde belirli aralıklarla denetlenmektedir. Bu uygulama ile ihracat denetimlerinin etkinliği artmakta, firmalar tesis ve personeline yatırım yapmakta ve ihracat için gerçekleştirilen işlemlerin süresi kısalmaktadır.

İlgili Mevzuat

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)

Uluslararası Faaliyetler

Tarım Ürünleri Ticari Kalite Denetimleri İle İlgili Uluslararası Faaliyetler

• Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde yaş meyve ve sebze ürünleri ile kuru ve kurutulmuş ürünlerin standardizasyona ilişkin tarımsal kalite standartları BM/AEK Tarım Komitesi altında faaliyet gösteren 1949 yılında kurulmuş olan Çalışma Grubu (WP.7) bünyesinde üye ülke delegasyonlarının görüşleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Söz konusu Komite bünyesinde faaliyetleri yürütülen BM/AEK Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Uzmanlar Grubu ile Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu çalışmalarında yaş sebze ve meyveler ile kuru ve kurutulmuş ürünlerin standartlarının hazırlık çalışmalarına etkin bir şekilde katılım sağlanarak ülkemiz tarım ve gıda sektörünün ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda kararlar alınması amaçlanmaktadır.

• İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Meyve ve Sebze Şeması Meyve ve sebze ürünlerinde uluslararası standartların uygulanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ülkemizin de kurucu üyesi bulunduğu OECD Meyve ve Sebze Şeması 1962 yılında kurulmuştur.

Bu kapsamda, Şema bünyesinde BM/AEK tarımsal kalite standartlarının uluslararası düzeyde uyumlu hale getirilmesi, uygunluk denetimi süreçlerinin üye ülkeler nezdinde yeknesak hale getirilmesi ve denetimler sonucunda uygun görülen ürünler için düzenlenen uygunluk belgesinin kullanımının teşvik edilmesi, ulusal kalite kontrol teşkilatlarında görevli birimlere ait kişilerin eğitilmesi, üye ülkelerde BM/AEK standartlarına göre denetim yapan denetim elemanlarının standartları aynı şekilde yorumlamasına yardımcı olmak üzere, standartları açıklayıcı el kitapları (broşür) hazırlanmaktır.