Image
15 Ekim 2017, Pazar

Dış ticarette deniz taşımacılığına genel kavramlar

Navlun

• Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir. Navlun bedeli resmi bir tarifeye veya sözleşmeye göre tahakkuk eder. Teslim şekline göre navlun satıcıya veya alıcıya ait olabilir.
• Navlun peşin ödenebileceği gibi (Freight Prepaid), varış limanında da ödenebilir. (Freight Payable At Destination/Freight Collect).

Ordino
• Konşimentoda yazılı malların gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belgedir.

Parsiyel
• Taşıma aracının tümünü doldurmayan yüklerdir.

Fiziki Muayene
• Eşyanın gümrük muayene memurları tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan muayenesidir. Araç üstü mal muayenesine supalan adı verilir.

Demuraj
• Dış ticaret işlemlerinde konteynırdaki yükün boşaltılması için alıcı (ithalatçı) ve satıcının (ihracatçı) yaptığı anlaşmayla belirlenen sürenin aşılması halinde, konteynır başına alıcı tarafından (navlun dışı) ödenen gecikme bedelidir.

Elleçleme
• Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlaması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

Reeksport
• Bir ülkeye ithal edilen malların, çok fazla fiziki değişikliğe uğratılmaksızın başka ülkelere satılmasıdır. Ülkeler arası fiyat farklılıklarından yararlanmak amacıyla bu işlemde, yeniden ambalajlama gibi küçük değişiklikler yapılır.

Ro-Ro Gemisi
• Bir noktadan başka bir noktaya tekerlekli araç taşımacılığı yapabilen büyük gemilere verilen genel addır. Treyler taşımacılığı yapan Ro-Ro gemileri olduğu gibi bir ülkede üretilen otomobilleri başka bir ülkeye taşıyan Ro-Ro gemileri de mevcuttur.