background

Devlet Destekleri

DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ


KOBİ’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Bu anlamda KOBİ’ler desteklenerek, ülke ekonomisine getirdikleri fayda arttırılmalıdır. Türkiye’de KOBİ’lere sunulan desteklerin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesiyle, ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıyan KOBİ’lerin sorunlarının azaltılarak, daha güçlü olmalarını sağlamak umut edilmektedir.


Ülkemizde 29 destekçi Kamu Kuruluşunun 190 civarında Kamu desteği ve teşviki bulunmaktadır.


Aşağıdaki birinci linkte verilen “Türkiye KOBİ Destek Tablosu”nda ülkemizdeki destek mekanizmaları, destekleyen kuruluşu ve destek programının adını tematik başlıklar altında verecek şekilde listelenmiştir. Tablo incelenerek ihtiyaçlara yönelik tema belirlenebilir ve ilgili destek programlarının tespiti yapılabilir. 


"Türkiye KOBİ Destek Tablosu"


Aşağıdaki ikinci linkte ise destek programının adı ve destek kuruluşlarına ek olarak destek miktarını ve başvuru dönemini de özetleyecek şekilde hazırlanmış “KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ” isimli kitapçığa ulaşılabilir. Bilgiler her bir destek programının web sitesinden derlenmiş olup, bu dokümanın hazırlandığı tarih itibariyle günceldir. Destek programlarıyla ilgili değişiklikler olabilmektedir, bu sebeple programdan yararlanılmadan önce bilgilerin güncelliği ilgili web sitelerinden kontrol edilmelidir.


KOBİ’lere yönelik devlet destekleri ve teşvikleri


Kitapçık, ülkemizde mevcut devlet desteklerinin tematik olarak sınıflandırılmış birer listesini bir arada içermektedir. Söz konusu kitapçıkta bir arada ele alınan temalar aşağıda ayrı ayrı listelenmiştir. Her bir temanın solundaki ok işaretine ctrl tuşuna basarak tıklandığında, söz konusu tema ile ilgili mevcut devlet destek ve teşvikleri listesine ulaşmak olasıdır.


Destek Temaları

Her bir temanın üzerine tıklanarak, söz konusu tema ile ilgili mevcut devlet destek ve teşvikleri listesine ulaşabilirsiniz.